(031) 602 620 | (031) 522 414 info@gradskiprevozuzice.info                                       ­­Одељење за градски саобраћај - ЈП "Ужице развој"

Контакт

Контакт

Posted By Марко Дејић

Одељење за Градски саобраћај
ЈП „Ужице развој“ Ужице
Вуколе Дабића 1
Ужице, 31000
031 516-893 – Ужице развој
031 602 620 – Аутобуска станица