(031) 602 620 | (031) 522 414 info@gradskiprevozuzice.info                                       ­­Одељење за градски саобраћај - ЈП "Ужице развој"

Пензионери / Особе са инвалидитетом

Градски превоз Ужице Пензионери / Особе са инвалидитетом

Пензионери / Особе са инвалидитетом

Posted By Марко Дејић

Право на бесплатан превоз у скаду са Одлуком Градског већа имају лица са пребивалиштем на територији града Ужица.

Право на бесплатан превоз могу остварити лица под условом да имају преко
65 година живота :

 • уколико немају прихода
 • уколико њихова пензија не прелази износ од 30.000,00 динара

Особе која имају преко 65 година живота и немају приходе, право на бесплатан
превоз остварују на основу поднетог захтева уз који прилажу:

 • фотокопију личне карте, као доказ о пребивалишту и годинама старости;
 • уверење Фонда пензијског и инвалидског осигурања да нису остварили право на пензију или друга примања код овог фонда;
 • једну фотографију димензија 3 x 3,5 цм, која се ставља на легитимацију за превоз ради идентификације корисника бесплатног превоза од стране превозника.

Пензионери која имају преко 65 година живота, чије пензије не прелазе износ од 30.000,00 динара, право на бесплатан превоз остварују на основу поднетог захтева уз који прилажу:

 • фотокопију личне карте, као доказ о пребивалишту и годинама старости;
 • копију последњег пензијског чека, као доказ да пензија не прелази износ од 30.000,00 динара;
 • једну фотографију димензија 3 x 3,5 цм, која се ставља на легитимацију за превоз ради идентификације корисника бесплатног превоза од стране превозника.

Пензионери која имају преко 65 година живота, чије пензије не прелазе износ од 35.000,00 динара, право на бесплатан превоз остварују на основу поднетог захтева уз који прилажу:

 • фотокопију личне карте, као доказ о пребивалишту и годинама старости;
 • копију последњег пензијског чека, као доказ да пензија не прелази износ од 35.000,00 динара;
 • уплатницу у износу од 3000,00 динара.
 • једну фотографију димензија 3 x 3,5 цм, која се ставља на легитимацију за превоз ради идентификације корисника бесплатног превоза од стране превозника.
 • Легитимација се издаје на период од 6 месеци.

Право на бесплатан превоз могу остварити особе са инвалидитетом и то:

 • којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом
  корисници инвалидских колица
 • слепе и слабовиде особе чије је оштећење вида најмање 90%
 • ратни и мирнодопски војни инвалиди од I до IV групе инвалидитета
 • цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидитета
 • особе са V и VI групом инвалидитета уколико имају оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак или ортопедско помагало.

Особе са инвалидитетом право на бесплатан превоз остварују на основу поднетог захтева уз који прилажу:

 • фотокопију личне карте, као доказ о пребивалишту;
 • потврду Удружења, уколико је особа са инвалидитетом члан удружења, или специјалистички налаз у коме је наведена врста инвалидитета односно степен оштећења организма или потврду изабраног лекара;
 • једну фотографију димензија 3 x 3,5 цм, која се ставља на легитимацију за превоз ради идентификације корисника бесплатног превоза од стране превозника.

Право на бесплатан превоз могу остварити лица оболела од следећих тежих болести:

 • дистрофије
 • параплегије
 • квадриплегије
 • церебралне парализе
 • лица на дијализи
 • лица оболела од карцинома.

Особе оболела од тежих болести право на бесплатан превоз остварују на основу поднетог
захтева уз који прилажу:

 • фотокопију личне карте, као доказ о пребивалишту;
 • потврду Удружења, уколико је особа са инвалидитетом члан удружења, или специјалистички налаз у коме је наведено обољење, или потврду изабраног лекара;
 • једну фотографију димензија 3 x 3,5 цм, која се ставља на легитимацију за превоз ради идентификације корисника бесплатног превоза од стране превозника.

Легитимација за бесплатан превоз може се користити за превоз само на територији града Ужица.