(031) 602 620 | (031) 522 414 info@gradskiprevozuzice.info                                       ­­Одељење за градски саобраћај - ЈП "Ужице развој"

Пензионери

Пензионери

Posted By Марко Дејић

Документација потребна за издавање месечне карте:

  • Фотокопија личне карте
  • Последњи чек од пензије
  • Слика(3×4 цм)

Ова карта се издаје пензионерима који немају право на бесплатну легитимацију.
Месечне карте се издају од 25. текућег до 5. идућег месеца.

Карте је могуће купити само на период од месец дана или појединачне у возилу.

Први месец корисник плаћа 200 динара израду индетификационе картице. У случају губитка легитимације израда нове се наплаћује 200 динара.