(031) 602 620 | (031) 522 414 info@gradskiprevozuzice.info                                       ­­Одељење за градски саобраћај - ЈП "Ужице развој"

Радници

Радници

Posted By Марко Дејић

Документација потребна за издавање месечне карте:

  • Слика(3×4цм)

Месечне карте се издају од 25. текућег до 5. идућег месеца. Карта важи свих седам дана у недељи.

Карте је могуће купити само на период од месец дана или појединачне у возилу.

Први месец корисник плаћа 200 динара израду индетификационе картице. У случају губитка легитимације израда нове се наплаћује 200 динара.