(031) 602 620 | (031) 516 893 info@gradskiprevozuzice.info                                       ­­Одељење за градски саобраћај - ЈП "Ужице развој"

Ред вожње

Ред вожње

Објавио: admin

1К: Севојно – Дубоки поток – Севојно

Радни дан

Смер A
05:15 Дубоки поток - Севојно
05:45 Дубоки поток - Севојно
06:15 Дубоки поток - Севојно
06:45 Дубоки поток - Севојно
07:15 Дубоки поток - Севојно
07:45 Дубоки поток - Севојно
08:15 Дубоки поток - Севојно
08:45 Дубоки поток - Севојно
09:15 Дубоки поток - Севојно
09:45 Дубоки поток - Севојно
10:15 Дубоки поток - Севојно
10:45 Дубоки поток - Севојно
11:15 Дубоки поток - Севојно
11:45 Дубоки поток - Севојно
12:15 Дубоки поток - Севојно
12:45 Дубоки поток - Севојно
13:15 Дубоки поток - Севојно
13:45 Дубоки поток - Севојно
14:15 Дубоки поток - Севојно
14:45 Дубоки поток - Севојно
15:15 Дубоки поток - Севојно
15:45 Дубоки поток - Севојно
16:15 Дубоки поток - Севојно
16:45 Дубоки поток - Севојно
17:15 Дубоки поток - Севојно
17:45 Дубоки поток - Севојно
18:15 Дубоки поток - Севојно
18:45 Дубоки поток - Севојно
19:15 Дубоки поток - Севојно
20:00 Дубоки поток - Севојно
21:00 Дубоки поток - Севојно
22:05 Дубоки поток - Севојно
23:00 Дубоки поток - Севојно
Смер Б
05:15 Севојно - Дубоки поток
05:45 Севојно - Дубоки поток
06:15 Севојно - Дубоки поток
06:45 Севојно - Дубоки поток
07:15 Севојно - Дубоки поток
07:45 Севојно - Дубоки поток
08:15 Севојно - Дубоки поток
08:45 Севојно - Дубоки поток
09:15 Севојно - Дубоки поток
09:45 Севојно - Дубоки поток
10:15 Севојно - Дубоки поток
10:45 Севојно - Дубоки поток
11:15 Севојно - Дубоки поток
11:45 Севојно - Дубоки поток
12:15 Севојно - Дубоки поток
12:45 Севојно - Дубоки поток
13:15 Севојно - Дубоки поток
13:45 Севојно - Дубоки поток
14:15 Севојно - Дубоки поток
14:45 Севојно - Дубоки поток
15:15 Севојно - Дубоки поток
15:45 Севојно - Дубоки поток
16:15 Севојно - Дубоки поток
16:45 Севојно - Дубоки поток
17:15 Севојно - Дубоки поток
17:45 Севојно - Дубоки поток
18:15 Севојно - Дубоки поток
18:45 Севојно - Дубоки поток
19:15 Севојно - Дубоки поток
20:30 Севојно - Дубоки поток
21:30 Севојно - Дубоки поток
22:30 Севојно - Дубоки поток
23:30 Севојно - Дубоки поток

Субота

Смер A
05:45 Дубоки поток - Севојно
06:15 Дубоки поток - Севојно
06:45 Дубоки поток - Севојно
07:15 Дубоки поток - Севојно
07:45 Дубоки поток - Севојно
08:15 Дубоки поток - Севојно
08:45 Дубоки поток - Севојно
09:15 Дубоки поток - Севојно
09:45 Дубоки поток - Севојно
10:15 Дубоки поток - Севојно
10:45 Дубоки поток - Севојно
11:15 Дубоки поток - Севојно
11:45 Дубоки поток - Севојно
12:15 Дубоки поток - Севојно
12:45 Дубоки поток - Севојно
13:15 Дубоки поток - Севојно
13:45 Дубоки поток - Севојно
14:15 Дубоки поток - Севојно
14:45 Дубоки поток - Севојно
15:15 Дубоки поток - Севојно
15:45 Дубоки поток - Севојно
16:45 Дубоки поток - Севојно
17:45 Дубоки поток - Севојно
18:45 Дубоки поток - Севојно
20:00 Дубоки поток - Севојно
21:00 Дубоки поток - Севојно
22:00 Дубоки поток - Севојно
23:00 Дубоки поток - Севојно
Смер Б
05:15 Севојно - Дубоки поток
06:15 Севојно - Дубоки поток
06:45 Севојно - Дубоки поток
07:15 Севојно - Дубоки поток
07:45 Севојно - Дубоки поток
08:15 Севојно - Дубоки поток
08:45 Севојно - Дубоки поток
09:15 Севојно - Дубоки поток
09:45 Севојно - Дубоки поток
10:15 Севојно - Дубоки поток
10:45 Севојно - Дубоки поток
11:15 Севојно - Дубоки поток
11:45 Севојно - Дубоки поток
12:15 Севојно - Дубоки поток
12:45 Севојно - Дубоки поток
13:15 Севојно - Дубоки поток
13:45 Севојно - Дубоки поток
14:15 Севојно - Дубоки поток
14:45 Севојно - Дубоки поток
15:15 Севојно - Дубоки поток
16:15 Севојно - Дубоки поток
17:15 Севојно - Дубоки поток
18:15 Севојно - Дубоки поток
19:15 Севојно - Дубоки поток
20:30 Севојно - Дубоки поток
21:30 Севојно - Дубоки поток
22:30 Севојно - Дубоки поток
23:30 Севојно - Дубоки поток

Недеља

Смер А
05:45 Дубоки поток - Севојно
06:45 Дубоки поток - Севојно
07:45 Дубоки поток - Севојно
08:45 Дубоки поток - Севојно
09:45 Дубоки поток - Севојно
10:45 Дубоки поток - Севојно
11:45 Дубоки поток - Севојно
12:45 Дубоки поток - Севојно
13:45 Дубоки поток - Севојно
14:45 Дубоки поток - Севојно
15:45 Дубоки поток - Севојно
16:45 Дубоки поток - Севојно
17:45 Дубоки поток - Севојно
18:45 Дубоки поток - Севојно
20:00 Дубоки поток - Севојно
21:00 Дубоки поток - Севојно
22:00 Дубоки поток - Севојно
23:00 Дубоки поток - Севојно
Смер Б
05:15 Севојно - Дубоки поток
06:15 Севојно - Дубоки поток
07:15 Севојно - Дубоки поток
08:15 Севојно - Дубоки поток
09:15 Севојно - Дубоки поток
10:15 Севојно - Дубоки поток
11:15 Севојно - Дубоки поток
12:15 Севојно - Дубоки поток
13:15 Севојно - Дубоки поток
14:15 Севојно - Дубоки поток
15:15 Севојно - Дубоки поток
16:15 Севојно - Дубоки поток
17:15 Севојно - Дубоки поток
18:15 Севојно - Дубоки поток
19:15 Севојно - Дубоки поток
20:30 Севојно - Дубоки поток
21:30 Севојно - Дубоки поток
22:30 Севојно - Дубоки поток
23:30 Севојно - Дубоки поток

2: Турица – Севојно

Радни дан

Смер A
05:00 Турица - Севојно
05:30 Турица - Севојно
06:00 Турица - Севојно
06:30 Турица - Севојно
12:30 Турица - Севојно
13:30 Турица - Севојно
15:00 Турица - Севојно
Смер Б
05:30 Севојно - Турица
06:00 Севојно - Турица
06:35 Севојно - Турица
07:00 Севојно - Турица
13:00 Севојно - Турица
14:00 Севојно - Турица
15:30 Севојно - Турица
19:55 Севојно - Турица

Субота

Смер A
06:30 Турица - Севојно
Смер Б
07:00 Севојно - Турица

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом
Смер Б
Линија не саобраћа недељом

2а: Турица – Сењак

Радни дан

Смер A
07:05 Турица - Сењак
07:30 Турица - Сењак
09:00 Турица - Сењак
14:00 Турица - Сењак
15:30 Турица - Сењак
16:00 Турица - Сењак
20:30 Турица - Сењак
21:30 Турица - Сењак
Смер Б
05:10 Сењак - Турица
08:40 Сењак - Турица
12:10 Сењак - Турица
12:40 Сењак - Турица
15:10 Сењак - Турица
21:10 Сењак - Турица

Субота

Смер A
07:30 Турица - Сењак
09:30 Турица - Сењак
12:30 Турица - Сењак
14:30 Турица - Сењак
Смер Б
06:10 Сењак - Турица
09:10 Турица - Сењак
12:10 Турица - Сењак
14:10 Турица - Сењак

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом
Смер Б
Линија не саобраћа недељом

3: Сењак – Сарића осоје – Сењак

Радни дан

Смер A
05:05 Сењак - Сарића осоје - Сењак
06:05 Сењак - Сарића осоје - Сењак
06:45 Сењак - Сарића осоје - Сењак
08:30 Сењак - Сарића осоје - Сењак
12:10 Сењак - Сарића осоје - Сењак
13:05 Сењак - Сарића осоје - Сењак
14:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
15:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
19:30 Сењак - Сарића осоје - Сењак
20:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
Смер Б
Линија је кружног типа

Субота

Смер A
06:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
12:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
14:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
Смер Б
Линија је кружног типа

Недеља

Смер А
06:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
12:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
14:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
Смер Б
Линија је кружног типа

4: Ужице АС – Сарића осоје – Татинац

Радни дан

Смер A
06:25 Ужице АС - Татинац
12:55 Ужице АС - Татинац
14:40 Ужице АС - Татинац
20:15 Ужице АС - Татинац
Смер Б
06:50 Татинац - Ужице АС
13:20 Татинац - Ужице АС
15:05 Татинац - Ужице АС
20:40 Татинац - Ужице АС

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом
Смер Б
Линија не саобраћа суботом

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом
Смер Б
Линија не саобраћа недељом