(031) 602 620 | (031) 522 414 info@gradskiprevozuzice.info                                       ­­Одељење за градски саобраћај - ЈП "Ужице развој"

Ред вожње

Ред вожње

Posted By Марко Дејић

1К. Севојно – Дубоки Поток – Севојно

Радни дан

Смер A
05:15 Дубоки поток - Севојно
05:45 Дубоки поток - Севојно
06:15 Дубоки поток - Севојно
06:45 Дубоки поток - Севојно
07:15 Дубоки поток - Севојно
07:45 Дубоки поток - Севојно
08:15 Дубоки поток - Севојно
08:45 Дубоки поток - Севојно
09:15 Дубоки поток - Севојно
09:45 Дубоки поток - Севојно
10:15 Дубоки поток - Севојно
10:45 Дубоки поток - Севојно
11:15 Дубоки поток - Севојно
11:45 Дубоки поток - Севојно
12:15 Дубоки поток - Севојно
12:45 Дубоки поток - Севојно
13:15 Дубоки поток - Севојно
13:45 Дубоки поток - Севојно
14:15 Дубоки поток - Севојно
14:45 Дубоки поток - Севојно
15:15 Дубоки поток - Севојно
15:45 Дубоки поток - Севојно
16:15 Дубоки поток - Севојно
16:45 Дубоки поток - Севојно
17:15 Дубоки поток - Севојно
17:45 Дубоки поток - Севојно
18:15 Дубоки поток - Севојно
18:45 Дубоки поток - Севојно
19:15 Дубоки поток - Севојно
20:00 Дубоки поток - Севојно
21:05 Дубоки поток - Севојно
22:05 Дубоки поток - Севојно
23:00 Дубоки поток - Севојно
Смер Б
05:15 Севојно - Дубоки поток
05:45 Севојно - Дубоки поток
06:15 Севојно - Дубоки поток
06:45 Севојно - Дубоки поток
07:15 Севојно - Дубоки поток
07:45 Севојно - Дубоки поток
08:15 Севојно - Дубоки поток
08:45 Севојно - Дубоки поток
09:15 Севојно - Дубоки поток
09:45 Севојно - Дубоки поток
10:15 Севојно - Дубоки поток
10:45 Севојно - Дубоки поток
11:15 Севојно - Дубоки поток
11:45 Севојно - Дубоки поток
12:15 Севојно - Дубоки поток
12:45 Севојно - Дубоки поток
13:15 Севојно - Дубоки поток
13:45 Севојно - Дубоки поток
14:15 Севојно - Дубоки поток
14:45 Севојно - Дубоки поток
15:15 Севојно - Дубоки поток
15:45 Севојно - Дубоки поток
16:15 Севојно - Дубоки поток
16:45 Севојно - Дубоки поток
17:15 Севојно - Дубоки поток
17:45 Севојно - Дубоки поток
18:15 Севојно - Дубоки поток
18:45 Севојно - Дубоки поток
19:15 Севојно - Дубоки поток
20:30 Севојно - Дубоки поток
21:30 Севојно - Дубоки поток
22:30 Севојно - Дубоки поток
23:30 Севојно - Дубоки поток

Субота

Смер A
05:45 Дубоки поток - Севојно
06:15 Дубоки поток - Севојно
06:45 Дубоки поток - Севојно
07:15 Дубоки поток - Севојно
07:45 Дубоки поток - Севојно
08:15 Дубоки поток - Севојно
08:45 Дубоки поток - Севојно
09:15 Дубоки поток - Севојно
09:45 Дубоки поток - Севојно
10:15 Дубоки поток - Севојно
10:45 Дубоки поток - Севојно
11:15 Дубоки поток - Севојно
11:45 Дубоки поток - Севојно
12:15 Дубоки поток - Севојно
12:45 Дубоки поток - Севојно
13:15 Дубоки поток - Севојно
13:45 Дубоки поток - Севојно
14:15 Дубоки поток - Севојно
14:45 Дубоки поток - Севојно
15:15 Дубоки поток - Севојно
15:45 Дубоки поток - Севојно
16:45 Дубоки поток - Севојно
17:45 Дубоки поток - Севојно
18:45 Дубоки поток - Севојно
20:00 Дубоки поток - Севојно
21:05 Дубоки поток - Севојно
22:05 Дубоки поток - Севојно
23:00 Дубоки поток - Севојно
Смер Б
05:15 Севојно - Дубоки поток
06:15 Севојно - Дубоки поток
06:45 Севојно - Дубоки поток
07:15 Севојно - Дубоки поток
07:45 Севојно - Дубоки поток
08:15 Севојно - Дубоки поток
08:45 Севојно - Дубоки поток
09:15 Севојно - Дубоки поток
09:45 Севојно - Дубоки поток
10:15 Севојно - Дубоки поток
10:45 Севојно - Дубоки поток
11:15 Севојно - Дубоки поток
11:45 Севојно - Дубоки поток
12:15 Севојно - Дубоки поток
12:45 Севојно - Дубоки поток
13:15 Севојно - Дубоки поток
13:45 Севојно - Дубоки поток
14:15 Севојно - Дубоки поток
14:45 Севојно - Дубоки поток
15:15 Севојно - Дубоки поток
16:15 Севојно - Дубоки поток
17:15 Севојно - Дубоки поток
18:15 Севојно - Дубоки поток
19:15 Севојно - Дубоки поток
20:30 Севојно - Дубоки поток
21:30 Севојно - Дубоки поток
22:30 Севојно - Дубоки поток
23:30 Севојно - Дубоки поток

Недеља

Смер А
05:45 Дубоки поток - Севојно
06:45 Дубоки поток - Севојно
07:45 Дубоки поток - Севојно
08:45 Дубоки поток - Севојно
09:45 Дубоки поток - Севојно
10:45 Дубоки поток - Севојно
11:45 Дубоки поток - Севојно
12:45 Дубоки поток - Севојно
13:45 Дубоки поток - Севојно
14:45 Дубоки поток - Севојно
15:45 Дубоки поток - Севојно
16:45 Дубоки поток - Севојно
17:45 Дубоки поток - Севојно
18:45 Дубоки поток - Севојно
20:00 Дубоки поток - Севојно
21:05 Дубоки поток - Севојно
22:05 Дубоки поток - Севојно
23:00 Дубоки поток - Севојно
Смер Б
05:15 Севојно - Дубоки поток
06:15 Севојно - Дубоки поток
07:15 Севојно - Дубоки поток
08:15 Севојно - Дубоки поток
09:15 Севојно - Дубоки поток
10:15 Севојно - Дубоки поток
11:15 Севојно - Дубоки поток
12:15 Севојно - Дубоки поток
13:15 Севојно - Дубоки поток
14:15 Севојно - Дубоки поток
15:15 Севојно - Дубоки поток
16:15 Севојно - Дубоки поток
17:15 Севојно - Дубоки поток
18:15 Севојно - Дубоки поток
19:15 Севојно - Дубоки поток
20:30 Севојно - Дубоки поток
21:30 Севојно - Дубоки поток
22:30 Севојно - Дубоки поток
23:30 Севојно - Дубоки поток

1Д. Ужице АС – Дубоки Поток

Радни дан

Смер A
05:00 Ужице АС - Дубоки Поток
08:45 Ужице АС - Дубоки Поток
09:15 Ужице АС - Дубоки Поток
09:45 Ужице АС - Дубоки Поток
10:15 Ужице АС - Дубоки Поток
12:15 Ужице АС - Дубоки Поток
12:45 Ужице АС - Дубоки Поток
Смер Б
08:30 Дубоки Поток - Ужице АС
09:30 Дубоки Поток - Ужице АС
10:00 Дубоки Поток - Ужице АС
12:30 Дубоки Поток - Ужице АС
13:00 Дубоки Поток - Ужице АС
19:30 Дубоки Поток - Ужице АС
24:00 Дубоки Поток - Ужице АС

Субота

Смер A
06:00 Ужице АС - Дубоки Поток
19:45 Ужице АС - Дубоки Поток
Смер Б
19:50 Дубоки Поток - Ужице АС
24:00 Дубоки Поток - Ужице АС

Недеља

Смер А
16:15 Ужице АС - Дубоки Поток
Смер Б
24:00 Дубоки Поток -Ужице АС

1С. Ужице АС – Сењак – Севојно

Радни дан

Смер A
04:55 Ужице АС - Севојно
19:10 Ужице АС - Севојно
Смер Б
20:45 Севојно - Ужице АС

Субота

Смер A
04:55 Ужице АС - Севојно
08:25 Ужице АС - Севојно
12:55 Ужице АС - Севојно
13:25 Ужице АС - Севојно
14:55 Ужице АС - Севојно
17:55 Ужице АС - Севојно
Смер Б
12:30 Севојно - Ужице АС
13:30 Севојно - Ужице АС
15:00 Севојно - Ужице АС
15:30 Севојно - Ужице АС
16:00 Севојно - Ужице АС
18:30 Севојно - Ужице АС

Недеља

Смер А
04:55 Ужице АС - Севојно
05:55 Ужице АС - Севојно
08:55 Ужице АС - Севојно
12:55 Ужице АС - Севојно
14:55 Ужице АС - Севојно
20:10 Ужице АС - Севојно
Смер Б
06:30 Севојно - Ужице АС
10:30 Севојно - Ужице АС
13:30 Севојно - Ужице АС
15:30 Севојно - Ужице АС

2. Турица – Севојно

Радни дан

Смер A
05:00 Турица - Севојно
05:30 Турица - Севојно
06:00 Турица - Севојно
06:30 Турица - Севојно
12:30 Турица - Севојно
13:35 Турица - Севојно
15:00 Турица - Севојно
20:00 Турица - Севојно
Смер Б
05:30 Севојно - Турица
06:05 Севојно - Турица
06:35 Севојно - Турица
07:00 Севојно - Турица
13:05 Севојно - Турица
14:05 Севојно - Турица
15:35 Севојно - Турица
19:30 Севојно - Турица
19:55 Севојно - Турица
21:00 Севојно - Турица

Субота

Смер A
06:30 Турица - Севојно
Смер Б
07:00 Севојно - Турица

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом
Смер Б
Линија не саобраћа недељом

2А. Турица – Сењак

Радни дан

Смер A
07:05 Турица - Сењак
07:30 Турица - Сењак
09:00 Турица - Сењак
14:10 Турица - Сењак
15:30 Турица - Сењак
16:05 Турица - Сењак
20:30 Турица - Сењак
21:30 Турица - Сењак
Смер Б
05:10 Сењак - Турица
08:40 Сењак - Турица
12:05 Сењак - Турица
12:40 Сењак - Турица
15:10 Сењак - Турица

Субота

Смер A
07:30 Турица - Сењак
09:30 Турица - Сењак
12:30 Турица - Сењак
14:30 Турица - Сењак
Смер Б
06:10 Сењак - Турица
09:10 Турица - Сењак
12:10 Турица - Сењак
14:10 Турица - Сењак

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом
Смер Б
Линија не саобраћа недељом

3. Сењак – Сарића осоје – Сењак

Радни дан

Смер A
05:05 Сењак - Сарића осоје - Сењак
06:05 Сењак - Сарића осоје - Сењак
06:45 Сењак - Сарића осоје - Сењак
08:30 Сењак - Сарића осоје - Сењак
12:10 Сењак - Сарића осоје - Сењак
13:05 Сењак - Сарића осоје - Сењак
14:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
15:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
19:30 Сењак - Сарића осоје - Сењак
20:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
22:10 Сењак - Сарића осоје - Сењак
Смер Б
Линија је кружног типа

Субота

Смер A
06:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
12:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
14:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
Смер Б
Линија је кружног типа

Недеља

Смер А
06:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
12:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
14:15 Сењак - Сарића осоје - Сењак
Смер Б
Линија је кружног типа

4. Ужице АС – Сарића Oсоје – Татинац – Мало Дубоко

Радни дан

Смер A
06:25 Ужице АС - Татинац
12:55 Ужице АС - Татинац
14:40 Ужице АС - Татинац
20:15 Ужице АС - Татинац
Смер Б
06:50 Татинац - Ужице АС
13:20 Татинац - Ужице АС
15:05 Татинац - Ужице АС
20:40 Татинац - Ужице АС

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

5. Ужице АС – Теразије – Спасовњача

Радни дан

Смер A
06:15 Ужице АС - Спасовњача
12:15 Ужице АС - Спасовњача
14:15 Ужице АС - Спасовњача
15:15 Ужице АС - Спасовњача
18:45 Ужице АС - Спасовњача
20:15 Ужице АС - Спасовњача
Смер Б
06:45 Спасовњача - Ужице АС
13:10 Спасовњача - Ужице АС
14:40 Спасовњача - Ужице АС
15:45 Спасовњача - Ужице АС
19:10 Спасовњача - Ужице АС
21:00 Спасовњача - Ужице АС

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

6. Дубоки Поток – Сарића осоје (Ванредна линија)

Радни дан

Смер A
Линија саобраћа само на дан задушница (субота)
Смер Б
Линија саобраћа само на дан задушница (субота)

Субота

Смер A
10:30 Дубоки поток - Сарића осоје
11:00 Дубоки поток - Сарића осоје
11:30 Дубоки поток - Сарића осоје
12:00 Дубоки поток - Сарића осоје
12:30 Дубоки поток - Сарића осоје
13:00 Дубоки поток - Сарића осоје
13:30 Дубоки поток - Сарића осоје
14:00 Дубоки поток - Сарића осоје
14:30 Дубоки поток - Сарића осоје
15:00 Дубоки поток - Сарића осоје
15:30 Дубоки поток - Сарића осоје
Смер Б
11:00 Сарића осоје - Дубоки поток
11:30 Сарића осоје - Дубоки поток
12:00 Сарића осоје - Дубоки поток
12:30 Сарића осоје - Дубоки поток
13:00 Сарића осоје - Дубоки поток
13:30 Сарића осоје - Дубоки поток
14:00 Сарића осоје - Дубоки поток
14:30 Сарића осоје - Дубоки поток
15:00 Сарића осоје - Дубоки поток
15:30 Сарића осоје - Дубоки поток
16:00 Сарића осоје - Дубоки поток

Недеља

Смер А
Линија саобраћа само на дан задушница (субота)
Смер Б
Линија саобраћа само на дан задушница (субота)

7. Турица – Пијац – Сарића Осоје

Радни дан

Смер A
06:55 Турица - Сарића Осоје
13:00 Турица - Сарића Осоје
Смер Б
13:45 Сарића Осоје - Турица

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

10Р. Ужице АС – Рибашевина – Трнава

Радни дан

Смер A
07:00 Ужице АС - Трнава
15:30 Ужице АС - Трнава
20:15 Ужице АС - Трнава
Смер Б
04:30 Трнава - Ужице АС
05:45 Трнава - Ужице АС
12:00 Трнава - Ужице АС
14:30 Трнава - Ужице АС
19:00 Трнава - Ужице АС

Субота

Смер A
07:00 Ужице АС - Трнава
15:30 Ужице АС - Трнава
20:10 Ужице АС - Трнава
Смер Б
05:45 Трнава - Ужице АС
12:00 Ужице АС - Трнава
19:00 Ужице АС - Трнава

Недеља

Смер А
07:00 Ужице АС - Трнава
15:30 Ужице АС - Трнава
20:10 Ужице АС - Трнава
Смер Б
05:45 Трнава - Ужице АС
12:00 Трнава - Ужице АС
19:00 Трнава - Ужице АС

10Т. Ужице АС – Трнава

Радни дан

Смер A
05:00 Ужице АС - Трнава
11:00 Ужице АС - Трнава
13:45 Ужице АС - Трнава
Смер Б
08:00 Трнава - Ужице АС

Субота

Смер A
11:00 Ужице АС - Трнава
Смер Б
08:00 Трнава - Ужице АС

Недеља

Смер А
11:00 Ужице АС - Трнава
Смер Б
08:00 Трнава - Ужице АС

12. Ужице АС – Биоска – Кремна

Радни дан

Смер A
10:40 Ужице АС - Кремна
16:30 Ужице АС - Кремна
20:15 Ужице АС - Кремна
Смер Б
05:45 Кремна - Ужице АС
12:10 Кремна - Ужице АС
19:00 Кремна - Ужице АС

Субота

Смер A
10:40 Ужице АС - Кремна
Смер Б
05:15 Кремна - Ужице АС
12:10 Кремна - Ужице АС

Недеља

Смер А
10:40 Ужице АС - Кремна
16:30 Ужице АС - Кремна
20:15 Ужице АС - Кремна
Смер Б
12:10 Кремна - Ужице АС
19:00 Кремна - Ужице АС

12A. Ужице АС – Биоска – Кремна – Мокра Гора

Радни дан

Смер A
06:30 Ужице АС - Мокра гора
15:05 Ужице АС - Мокра гора
Смер Б
08:00 Мокра гора - Ужице АС
16:35 Мокра гора - Ужице АС

Субота

Смер A
06:30 Ужице АС - Мокра гора
15:05 Ужице АС - Мокра гора
Смер Б
08:00 Мокра гора - Ужице АС
16:35 Мокра гора - Ужице АС

Недеља

Смер А
06:30 Ужице АС - Мокра гора
15:05 Ужице АС - Мокра гора
Смер Б
08:00 Мокра гора - Ужице АС
16:35 Мокра гора - Ужице АС

12Б. Ужице АС – Биоска – Караићи

Радни дан

Смер A
Линија не саобраћа.
Смер Б
04:10 Караићи - Ужице АС

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

12Ц. Ужице АС – Јасике – Биоска

Радни дан

Смер A
13:20 Ужице АС - Јасике - Биоска
Смер Б
14:20 Биоска - Јасике - Ужице АС

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

12-Д. Севојно (порт.) – Биоска – Кремна

Радни дан

Смер A
22:10 Севојно(порт.) - Кремна
Смер Б
Линија не саобраћа.

Субота

Смер A
22:10 Севојно(порт.) - Кремна
Смер Б
Линија не саобраћа.

Недеља

Смер А
22:10 Севојно(порт.) - Кремна
Смер Б
Линија не саобраћа.

12-Е. Севојно (Портирница) – Биоска – Караићи

Радни дан

Смер A
Смер Б

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
04:20 Караићи - Севојно ( Портирница )

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
04:20 Караићи - Севојно ( Портирница )

13. Ужице АС – Граб – Кадињача – Поникве

Радни дан

Смер A
05:10 Ужице АС - Поникве
11:25 Ужице АС - Поникве
15:20 Ужице АС - Поникве
20:15 Ужице АС - Поникве
22:15 Ужице АС - Поникве
Смер Б
04:50 Поникве - Ужице АС
06:00 Поникве - Ужице АС
12:20 Поникве - Ужице АС
16:15 Поникве - Ужице АС
21:00 Поникве - Ужице АС

Субота

Смер A
13:15 Ужице АС - Поникве
Смер Б
04:50 Поникве - Ужице АС

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

13А. Ужице АС – Граб – Кадињача

Радни дан

Смер A
06:05 Ужице АС - Кадињача
14:25 Ужице АС - Кадињача
Смер Б
06:40 Кадињача - Ужице АС
15:00 Кадињача - Ужице АС

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

14. Ужице АС – Ковачница – Јелова Гора – Преведене Воде

Радни дан

Смер A
12:10 Ужице АС - Преведене Воде
15:40 Ужице АС - Преведене Воде
20:15 Ужице АС - Преведене Воде
Смер Б
06:45 Преведене Воде - Ужице АС
16:25 Преведене Воде - Ужице АС

Субота

Смер A
06:40 Ужице АС - Преведене Воде
15:10 Ужице АС - Преведене Воде
Смер Б
07:20 Преведене Воде - Ужице АС
15:15 Преведене Воде - Ужице АС

Недеља

Смер А
06:40 Ужице АС - Преведене Воде
17:05 Ужице АС - Преведене Воде
Смер Б
07:20 Преведене Воде - Ужице АС
17:45 Преведене Воде - Ужице АС

14 A. Ужице АС – Ковачница – Јелова Гора

Радни дан

Смер A
04:30 Ужице АС - Јелова Гора
05:10 Ужице АС - Јелова Гора
10:10 Ужице АС - Јелова Гора
13:10 Ужице АС - Јелова Гора
18:40 Ужице АС - Јелова Гора
Смер Б
05:50 Јелова Гора - Ужице АС
10:50 Јелова Гора - Ужице АС
13:50 Јелова Гора - Ужице АС
14:55 Јелова Гора - Ужице АС
19:20 Јелова Гора - Ужице АС

Субота

Смер A
12:05 Ужице АС - Јелова Гора
20:15 Ужице АС - Јелова Гора
Смер Б
12:45 Јелова Гора - Ужице АС
21:00 Јелова Гора - Ужице АС

Недеља

Смер А
12:05 Ужице АС - Јелова Гора
Смер Б
12:45 Јелова Гора - Ужице АС

14 Б. Ужице АС – Пора – Ковачница

Радни дан

Смер A
Нема полазака.
Смер Б
22:40 Ковачница - Ужице АС

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

14-1. Сењак – Први Партизан – Јелова Гора – Преведене Воде

Радни дан

Смер A
06:05 Сењак - Преведене Воде
Смер Б
12:55 Преведене Воде - Сењак
21:00 Преведене Воде - Сењак

Субота

Смер A
Смер Б

Недеља

Смер А
Смер Б

14 А1. Сењак – Први Партизан – Јелова Гора

Радни дан

Смер A
14:15 Сењак - Јелова Гора
Смер Б
05:00 Јелова Гора - Сењак

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

14 Б1. Сењак – Први Партизан – Ковачница

Радни дан

Смер A
22:05 Сењак - Ковачница
Смер Б
Линија не саобраћа.

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

15. Ужице АС – Турица – Сињевац – Стапари – Поникве

Радни дан

Смер A
07:00 Ужице АС - Поникве
12:45 Ужице АС - Поникве
Смер Б
07:45 Поникве - Ужице АС
13:30 Поникве - Ужице АС

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

16. Сењак – Крчагово – Ада – Мрамор

Радни дан

Смер A
05:40 Сењак - Мрамор
12:15 Сењак - Мрамор
14:30 Сењак - Мрамор
Смер Б
15:00 Мрамор - Сењак
19:25 Мрамор - Сењак
20:55 Мрамор - Сењак

Субота

Смер A
Линија не саобраћа субтом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

16А. Сењак – Крчагово – Ада – Љубање – Мрамор

Радни дан

Смер A
18:45 Сењак - Мрамор
20:15 Сењак - Мрамор
Смер Б
06:15 Мрамор - Сењак
12:50 Мрамор - Сењак

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

17. Рибар – Бела земља – Љубањска раскрсница

Радни дан

Смер A
04:25 Рибар - Љубањска раскрсница
08:35 Рибар - Љубањска раскрсница
10:20 Рибар - Љубањска раскрсница
13:15 Рибар - Љубањска раскрсница
16:15 Рибар - Љубањска раскрсница
19:30 Рибар - Љубањска раскрсница
Смер Б
04:55 Љубањска раскрсница - Рибар
09:05 Љубањска раскрсница - Рибар
11:00 Љубањска раскрсница - Рибар
13:45 Љубањска раскрсница - Рибар
18:00 Љубањска раскрсница - Рибар
19:55 Љубањска раскрсница - Рибар

Субота

Смер A
09:05 Рибар - Љубањска раскрсница
Смер Б
09:45 Љубањска раскрсница - Рибар

Недеља

Смер А
09:05 Рибар - Љубањска раскрсница
Смер Б
09:45 Љубањска раскрсница - Рибар

17A: Рибар – Б. Земља – Никојевићи

Радни дан

Смер A
06:05 Рибар - Никојевићи
Смер Б
06:45 Никојевићи - Рибар

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

18. Рибар – Бела земља – Забучје

Радни дан

Смер A
06:00 Рибар - Забучје
12:10 Рибар - Забучје
14:30 Рибар - Забучје
18:40 Рибар - Забучје
20:20 Рибар - Забучје
Смер Б
06:40 Забучје - Рибар
12:45 Забучје - Рибар
15:10 Забучје - Рибар
19:15 Забучје - Рибар
20:55 Забучје - Рибар

Субота

Смер A
07:50 Рибар - Забучје
19:00 Рибар - Забучје
Смер Б
08:30 Забучје - Рибар
19:40 Забучје - Рибар

Недеља

Смер А
07:50 Рибар - Забучје
19:00 Рибар - Забучје
Смер Б
08:30 Забучје - Рибар
19:40 Забучје - Рибар

19Д. Рибар – Дрежник – Равни

Радни дан

Смер A
15:15 Рибар - Равни
20:15 Рибар - Равни
Смер Б
05:15 Равни - Рибар

Субота

Смер A
11:30 Рибар - Равни
15:15 Рибар - Равни
Смер Б
05:15 Равни - Рибар
07:30 Равни - Рибар

Недеља

Смер А
08:00 Рибар - Равни
20:15 Рибар - Равни
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

19Р. Рибар – Равни

Радни дан

Смер A
Смер Б
16:35 Равни - Рибар

Субота

Смер A
06:30 Рибар - Равни
Смер Б
13:00 Равни - Рибар
16:35 Рибар - Равни

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
09:30 Равни - Рибар

19 Д1. Рибар – Дрежник – Равни – Рав. Поље

Радни дан

Смер A
11:30 Рибар - Раванско Поље
Смер Б
07:20 Раванско Поље - Рибар

Субота

Смер A
Смер Б

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
18:10 Рибар - Равањско Поље

19 Р1. Рибар – Равни – Равањско Поље

Радни дан

Смер A
06:30 Рибар - Равањско Поље
Смер Б
13:00 Равањско Поље - Рибар

Субота

Смер A
Смер Б

Недеља

Смер А
17:00 Рибар - Равањско Поље
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

20. Ужице АС – Поточање – Злакуса

Радни дан

Смер A
04:30 Ужице АС - Злакуса
05:30 Ужице АС - Злакуса
06:45 Ужице АС - Злакуса
12:45 Ужице АС - Злакуса
14:05 Ужице АС - Злакуса
Смер Б
05:00 Злакуса - Ужице АС
06:20 Злакуса - Ужице АС
07:15 Злакуса - Ужице АС
13:15 Злакуса - Ужице АС
14:35 Злакуса - Ужице АС

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

22. Ужице АС – Горјани – Расадник

Радни дан

Смер A
04:30 Ужице АС - Расадник
06:10 Ужице АС - Расадник
07:10 Ужице АС - Расадник
14:10 Ужице АС - Расадник
15:45 Ужице АС - Расадник
22:10 Ужице АС - Расадник
Смер Б
07:40 Расадник - Ужице АС
12:00 Расадник - Ужице АС
14:40 Расадник - Ужице АС
16:15 Расадник - Ужице АС
19:45 Расадник - Ужице АС
22:40 Расадник - Ужице АС

Субота

Смер A
04:30 Ужице АС - Расадник
06:10 Ужице АС - Расадник
12:30 Ужице АС - Расадник
14:10 Ужице АС - Расадник
22:10 Ужице АС - Расадник
Смер Б
05:00 Расадник - Ужице АС
06:40 Расадник - Ужице АС
13:00 Расадник - Ужице АС
14:40 Расадник - Ужице АС
22:40 Расадник - Ужице АС

Недеља

Смер А
06:10 Ужице АС - Расадник
12:30 Ужице АС - Расадник
19:15 Ужице АС - Расадник
Смер Б
06:40 Расадник - Ужице АС
13:00 Расадник - Ужице АС
19:45 Расадник - Ужице АС

22А. Ужице АС – Севојно (Колонија) – Расадник

Радни дан

Смер A
11:30 Ужице АС - Расадник
12:30 Ужице АС - Расадник
19:15 Ужице АС - Расадник
20:30 Ужице АС - Расадник
Смер Б
05:00 Расадник - Ужице АС
06:40 Расадник - Ужице АС
13:00 Расадник - Ужице АС
21:00 Расадник - Ужице АС

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

24. Ужице АС – Поточање – Злакуса – Горјани – Крвавци

Радни дан

Смер A
06:45 Ужице АС - Крвавци
Смер Б
07:35 Крвавци - Ужице АС

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.

24А. Ужице АС – Крвавци – Злакуса – Горјани – Крвавци

Радни дан

Смер A
11:55 Ужице АС - Крвавци
Смер Б
14:05 Крвавци - Ужице АС

Субота

Смер A
Линија не саобраћа суботом.
Смер Б
Линија не саобраћа суботом.

Недеља

Смер А
Линија не саобраћа недељом.
Смер Б
Линија не саобраћа недељом.