(031) 602 620 | (031) 522 414 info@gradskiprevozuzice.info                                       ­­Одељење за градски саобраћај - ЈП "Ужице развој"

Услуге

Услуге

Posted By Марко Дејић

Путник има право да користи превоз у градском и приградском саобраћају ако поседује одговарајућу возну карту. Путник је дужан да у аутобус уђе на предња врата и приликом уласка у аутобус дужан је да возачу покаже возну карту. Уколико не поседује возну карту исту купује код возача. Путник који се у аутобусу затекне без одговарајуће возне картре за зону у којој се вози, обавезан је да плати редовну карту за вожњу на тој линији. Уколико путник не жели да купи возну карту возач је у обавези да о томе обавести Комуналну полицију. За вожњу у аутобусима ЈГПП-а путник може да користи месечну, бесплатну и карту за једну вожњу. Карта за једну вожњу купује се код возача приликом уласка у аутобус. Претплатна месечна карта постоји за грађане, запослене, ђаке и студенте и пензионере. Да би се могла користити месечна маркица неопходно је да се поседује картица за месечне маркице, зависно од категорије којој путник припада. Претплатна картица је исправна и може се користити за превоз ако се на њој налази слика корисника, печат ЈГПП-а, одговарајућа маркица са уписаним бројем претплатне карте. Месечна маркица важи за текући месец и до 5. у наредном месецу.