(031) 602 620 | (031) 516 893 info@gradskiprevozuzice.info                                       ­­Одељење за градски саобраћај - ЈП "Ужице развој"

Ђаци основна школа

Градски превоз Ужице Ђаци основна школа

Ђаци основна школа

Објавио: Градски превоз Ужице

Ученици се пријављују у школи на почетку школске године и тада достављају разредним старешинама своје фотографије, не старије од 2 месеца.

Издавање легитимације је могуће целе школске године уз потврду да су редовни ђаци коју узимају код секретара школе. У том случају легитимације се, уз потврду и слику ученика,  издају у просторијама  ЈП „Ужице развој“ III спрат, ходник десно, прва врата лево.

Легитимације важе од 1. Септембра до 31. Августа наредне године.

Карта се издаје ученицима који од куће до школе имају више од 2 км.